Prikkelbare Darm Syndroom

Allemaal hebben we weleens last van onze darmen; wat buikpijn, een opgeblazen gevoel, lichte kramp, constipatie. Vaak is dat van voorbijgaande aard, maar soms houdt dit langer aan. Dan kan het nodig zijn een arts te raadplegen en die zou dan tot de diagnose “prikkelbare darmsyndroom” (PDS) kunnen komen. Dit is niet zo eenvoudig als het klinkt, onder andere omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende typen PDS, afhankelijk van de symptomen. Bij de een is er vooral sprake van constipatie, bij een ander van diarree en bij weer een ander wisselen diarree en constipatie elkaar af. Ook kan het zijn dat zich darmklachten voordoen waarbij er noch van constipatie, noch van diarree sprake is.

 Prikkelbare Darm Syndroom is een verzamelnaam voor veel verschillende darmaandoeningen.
 

Uit vele onderzoeken van de laatste jaren is gebleken dat een onbalans in de microbiota van invloed is op symptomen van prikkelbare darmsyndroom. In dat licht bezien ligt het voor de hand te kiezen voor een behandeling van PDS waarbij de aandacht met name ligt op het herstellen van deze onbalans.
 
Zoals hierboven is vermeld kan PDS zich voordoen in verschillende vormen. Wetenschappers hebben gekeken of een bepaalde vorm van PDS samenhangt met specifieke kenmerken van de microbiota. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Wel zijn er specifieke overeenkomsten waargenomen. In veel gevallen zie je dat bij PDS een verlaging van het aantal lactobacillen en bifidobacteriën optreedt, evenals een afname van Bacteroides en Faecalibacterium. Daartegenover staat vaak een toename van Enterobacteriaceae en Proteobacteria.
Dit zijn echter algemene waarnemingen en als dit voor iedereen zou gelden zouden we kunnen zeggen, “neem probiotica en je zult waarschijnlijk snel afname van je symptomen zien”. Helaas werkt het niet zo eenvoudig. Dit komt onder andere doordat de microbiota samenstelling individueel bepaald is, als een soort van vingerafdruk. Hierdoor gaat wat voor de een geldt, niet automatisch op voor de ander. Zo zijn er bijvoorbeeld ook individuele gevallen beschreven waarbij niet een afname, maar juist een toename te zien is van Lactobacillen en Bacteroides of Veillonella. Hierbij wordt verondersteld dat de darmen geïrriteerd raken door (te)veel lactaat en propionaat. Het gebruik van probiotica zouden in die gevallen dus juist de problemen verergeren! In dat geval heb je waarschijnlijk meer baat bij een dieet met minder suikers en granen zoals het FODMAP dieet.
 

De microbiotasamenstelling kan helpen bij de beslissing voor een low FODMAP dieet of voor probiotica.

Vaak spelen er ook andere factoren een rol bij PDS. Dit kunnen sociale omstandigheden zijn of genetische factoren waarop de microbiota minder van invloed is.  Toch kan het interessant zijn om erachter te komen tot welke groep je behoort en welke behandeling qua voeding bij jou het beste past. Hiervoor zou je dus naar je microbiota moeten kijken. Zit je aan de lage kant met Bifidobacterien en Lactobacilli en hoog met Enterobacteriaceae of Proteobacterien, dan zou probiotica mogelijk een goede oplossing zijn. Heb je daarentegen gemiddeld of meer dan gemiddelde hoeveelheden lactobacillen en bacteroides of veilonella, dan is probiotica voor jou waarschijnlijk niet de oplossing en zou je voeding moeten nemen die leidt tot een afname van propionaat en lactaat.

Bestel de kit en zie welke behandeling voor jou de meeste kans geeft..
 

Bestel hier