Dokters van morgen

Naar aanleiding van de uitzending Dokters van Morgen van 22 januari (via deze link nogmaals terug te zien) zijn veel reacties losgekomen en is er mogelijk een verkeerd verwachtingspatroon ontstaan. Hierbij melden wij u graag het volgende. 
De uitzending ging over darmgezondheid en wat de bacteriën ons over onze gezondheid kunnen vertellen. Hierbij kwamen twee bedrijven aan bod die op dit gebied actief zijn, waaronder het onze. Het andere bedrijf betrof DayTwo, wat zich in Israël bevindt en maar aan een beperkt aantal landen levert, niet in Nederland. Dat bedrijf kijkt niet naar welke bacteriën er in de darmen voorkomen, maar kijkt naar de genetische structuur, met andere woorden welke bacteriële genen er zijn. In een zeer uitgebreid onderzoek hebben onderzoekers  gekeken hoe de bloedsuikerspiegel veranderde als gevolg van bepaalde voeding. Deze bevindingen zijn vervolgens gekoppeld aan de genetische samenstelling van de darmbacteriën. Op basis daarvan heeft DayTwo een app ontworpen waarmee een voorspelling gemaakt kon worden hoe iemands bloedsuikerspiegel kan veranderen als gevolg van bepaalde voedingselementen. In het dagelijks leven is dit vooral van belang voor diabetici. Het geeft géén beeld van de diversiteit, noch kan hiermee dieetadvies gegeven worden voor het behandelen van bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom.
 
Met de kit van MyMicroZoo kan gekeken worden naar de samenstelling van bacteriën in de darmen. Dit geeft een beeld van de diversiteit wat een maat is voor de algemene gezondheid van de bacteriepopulatie in de darmen en aangeeft of iemand een gezond leefpatroon heeft.  Op basis hiervan wordt een globale inschatting gemaakt wat iemand kan doen om dit te verbeteren. Op basis hiervan wordt een rapportage samengesteld die in PDF-formaat gedownload kan worden en kan op de website uitgebreid gekeken worden naar de samenstelling op verschillende niveaus en kan de microbiota vergeleken worden met verschillende bevolkingsgroepen, zoals mensen met prikkelbare darmsyndroom, obesitas, vegetariërs, etc. Wij hebben nadrukkelijk geen app waarmee gekeken kan worden welke voeding bij de gevonden microbiota beter of minder geschikt is.
In de door MyMicroZoo verstrekte rapportage staat van een aantal bacteriën aangegeven wat aanbevolen is om deze aantallen toe te doen nemen en wat voor een aantal bacteriën gedaan kan worden om de aantallen laag te houden. Ook worden richtlijnen gegeven wat gedaan kan worden om de diversiteit, indien nodig te verhogen. We hopen dit in de toekomst uit te breiden met nuttige recepten die hierbij kunnen helpen.
Wilt u de analyse gebruiken voor het aanpakken van specifieke darmproblemen, dan kan de uitslag door een diëtist die hiervoor opgeleid is en hierover kennis beschikt gebruikt worden voor een uitgebreider dieetadvies. Bent u op zoek naar een diëtist hiervoor, dan verwijzen wij u in eerste instantie naar onze partners. Deze adviezen worden uitdrukkelijk niet door MyMicroZoo verstrekt, omdat hiervoor een volledige anamnese ontbreekt en wij hiervoor niet zijn opgeleid.
 
Voor ernstigere klachten raden wij u te allen tijde aan een arts te raadplegen! Bij sommige artsen kan een microbiota analyse helpen in het stellen van een juiste diagnose en het opstellen van een geschikt behandelplan.
 
MyMicroZoo heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een beter begrip over de darmflora en hoe u deze kennis kunt toepassen voor het verbeteren of in stand houden van uw darmgezondheid. Onze kennis op dit gebied neemt nog dagelijks toe en u levert hier een belangrijke bijdrage aan middels het invullen van een uitgebreide vragenlijst. Ook vullen wij die kennis aan met alle literatuur die hierover bijna dagelijks verschijnt. Hierdoor kunnen wij onze adviezen in de toekomst nog beter aan uw individuele microbiota samenstelling aanpassen. 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet
Het managementteam van MyMicroZoo