Onderzoek naar darmklachten bij hardlopers

Veel hardlopers, met name lange afstandlopers hebben wel eens last van darmklachten bij het lopen. Er bestaat een vermoeden dat ook de darmbacterien hier wel eens bij betrokken zouden kunnen zijn. MyMicroZoo doet mee aan een onderzoek wat gehouden wordt om de marathon van Leiden om hier meer inzicht in te krijgen. Deelnemers krijgen drie keer een feces analyse en daarnaast wordt nog een scala aan tests uitgevoerd. Wil je meer informatie? Kijk dan het promotiefilmpje of neem een kijkje op de site van de Leiden marathon.