Maak gezondheidsadvies persoonlijk!

  • Wat kan ik doen om ziektes te voorkomen?
  • Hoe kan ik fit blijven of nog fitter worden?
  • Wat kan ik doen om mijn sport en intellectuele prestaties te bevorderen?

 

Behandelaars krijgen deze vragen, want patiënten willen fitter ouder worden en vinden preventie belangrijk. Het belang van de microbiota, de samenstelling van de verschillende soorten bacteriën in de darmen, hierbij wordt steeds duidelijker. Met de MyMicroZoo test wordt de bacteriële samenstelling van de microbiota bepaald. Uw MyMicroZoo rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de meest voorkomende bacteriën.  Verder wordt in kaart gebracht in welke mate bacteriën waarvan we weten dat deze een positieve bijdrage  aan de gezondheid leveren, en bacteriën die als minder goed gezien worden, voorkomen en hoe deze aantallen beinvloed kunnen worden door voeding en levensstijl.

De microbiota speelt een belangrijke rol bij de gezondheid

 

MyMicroZoo werkt samen met partners zoals diëtisten, artsen en bedrijven in de preventieve gezondheid. U, als diëtist of arts kunt, gebruikmakend van de MyMicroZoo rapportage, uw patiënten een individueel effectief voedings- en leefstijlprogramma aanbieden.
 
De microbiota analyse van MyMicroZoo is van uitzonderlijke kwaliteit. MyMicroZoo maakt voor haar analyses gebruik van de expertise van het prestigieuze DNA-analyse lab van BaseClear in het Bioscience Park in Leiden. Het MyMicroZoo team heeft tezamen meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van microbiologie, microbiota en probiotica (zie “over ons”) en wordt bijgestaan door een uiterst deskundige Raad van Advies.
 
MyMicroZoo volgt wetenschappelijk onderzoek over de microbiota, en hoe dit in de praktijk te implementeren, op de voet. De microbiota samenstelling is een maatstaf van gezondheid en kan met behulp van voeding, probiotica, prebiotica en leefstijlinterventie beïnvloed worden. Zo is bekend dat het gebruik van probiotica helpt het immuun systeem te versterken, (Ashraf and Shan, Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2014; 54: 938-56. Immune system stimulation by probiotic microorganisms) en mogelijk depressie kan verlichten (Wallace and Milev, Annals of General Psychiatry 2017; 16: 14, The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: a systematic review ).

  
 

De interpretatie van het microbioom rapport is voor vele behandelaars nog nieuw. Het MyMicroZoo opleidings curriculum geeft inzicht in de microbiota, de interpretatie van het rapport en praktische toepassingen. 

MyMicroZoo organiseert PARTNER EVENTS over het inzetten van kennis van de microbiota bij het bepalen van behandelingsmethoden.

De eerstvolgende MyMicroZoo opleidingsmiddag vindt plaats op 12 april in Leiden. Daar wordt inzicht verschaft in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de darm microbiota. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert hoe u het gebruik van testen kunt inzetten voor het ontwikkelen van individuele programma’s voor uw patiënten. 
Klik hier om de agenda te bekijken en in te schrijven. Wilt u meer informatie over partner voorwaarden of opleiding, of wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, wij horen graag van u: info@mymicrozoo.com
 
Met ons opleidingspakket steunen wij u bij het verkrijgen van meer inzicht in microbiotasamenstelling en hiermee betere, effectievere en meetbare voedings-en leefstijl adviezen te geven.
 

Wat zijn de voordelen voor u?

  • Patiënten die gezondheid willen verbeteren inzicht geven in de samenstelling van hun microbiota met persoonlijk individueel advies
  • Betrokken bij nieuwste ontwikkelingen binnen gezondheidsverbetering
  • Participatie in een community die preventie en positieve gezondheid voorstaat
  • Opleiding en beschikbaarheid van kennis. MyMicroZoo organiseert trainingen, webinars en heeft een platform  waar de nieuwste wetenschappelijke publikaties worden gedeeld en vragen worden besproken.
  • Toegang tot informatie en advies van andere MyMicroZoo partners, zoals probiotica producenten, voedingsexperts etc. 
  • Vermelding op onze MyMicroZoo website
 
Bestel nu
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto